Znak Velké Hydčice Obec Velké Hydčice minimapa
X
Hlavní nabídka
Drobečková navigace

Obec Velké Hydčice > Místní spolky > Spolky a kluby

Spolky a kluby

Sbor dobrovolných hasičů Velké Hydčice

http://sdh.velkehydcice.cz
 
   Založen roku 1943 a členská základna se skládá jen z mužů. V roce 1955 se rozšířila i o družstvo žen. Požární zbrojmice byla postavena v letech 1955-1961. Kolektiv mladých požárníků a dorostu vznikl až v roce 1982. Vytvořená soutěžní družstva se zúčastňovala všech okrskových i oblastních soutěží, z nich některé byly pořádány ve Velkých Hydčicích. 
   Družstvo mužů se několikrát probojovalo so okresní soutěže a je držitelem Putovního okrskového poháru.
   Družstvo žen se v okresních soutěžích několikrát umístilo na předních místech a v roce 1955 obsadilo 2. místo v celostátní soutěži v Brně. Jako cenu přivezlo motorovou stříkačku PPS 8.
   Družstvo dorostu a kolektiv mladých požárníků se po počátečních neúspěších pevně usadil na předních místech okresních soutěží a zúčastnil se i soutěží krajských.
   Sbor zasahoval při požárech v obci, rovněž i v sousedních obcích a při živelných katastrofách.
   Pořádá společenské plesy a dětské besídky.
   V roce 1981 byla v obci instalována poplachová siréna a vyměněna hasičská stříkačka PPS 8 za PPS 12. V roce 1982 koupil hasičský sbor nákladní auto Robur a byla opravena požární zbrojnice. V následujícín roce obdržel hasičský sbor požární vůz Tatra 805. Od okresní požární inspekce obdžel sbor v roce 1985 požární vůz Avia DVS 12.  .........nedokončeno..v poslední době došlo k nakoupení dalšího auta apod.


 
Spolek divadelních ochotníků Prácheň
 
   V roce 1933 sehrál kroužek mládenců a dívek představení - veselohru Zelení hájové. Jeviště bylo zapůjčeno od kroužku ochotníků z Bojanovic. Přičiněním přednosty stanice ČSD Františka Pince byl v roce 1936 ustaven spolek občanů, rodáků a obce. Spolek vyvíjel aktivní činnost až do roku 1952, kdy byl rozpuštěn Okresním národním výborem v Horažďovicích a majetek spolku připadl obci.
 
Svaz mládeže
 
   SSM bylo založeno v roce 1975. Členové pořádali taneční zábavy, dětské besídky, karnevaly, zájezdy. Různé sportovní akce nejen pořádali, ale zúčastňovali se jich i v sousedních obcích. Měli na starosti stavění máje u Kulturního domu. Upravili si klubovnu v budově MNV č.p. 13, vybavili potřebným nábytkem a hudebním reprodukčním zařízením. Jejich počáteční elán ochaboval, až byl svaz v roce 1990 rozpuštěn a jeho majetek převeden do majetku mladých hasičů.
 
Český červený kříž
 
   Obnovil svou činnost v roce 1987. Členové zajišťují zdravotní službu při hasičských soutěžích, propagaci ČČK a dárcovství krve. Zúčastňují se prodeje losů ČČK.
 
Základní organizace Českého svazu žen
 
   V březnu 1975 založilo 15 členek místní svaz. Ženy se starají o údržbu parku a kulturního domu, úklid kostela na Práchni, organizují táboráky pro děti k Mezinárodnímu dni dětí, dětské maškarní karnevaly, mikulášské besídky a taneční zábavy.
 
Myslivecké sdružení Prácheň Velké Hydčice
 
   Bylo ustanoveno na jaře 1993 a čítá 19 členů myslivců z obcí Velké Hydčice, Hejná a Boubín. Současně bylo ustanoveno honební společenstvo vlastníkůpůdy v katastrálních územích těchto obcí, kteří mysliveckému sdružení pronajali své pozemky k výkonu práva myslivosti. Celková výměra honidby je 1258 ha. (Podle informací z roku 1995)
 
Tělovýchovná jednota Tatran Velké Hydčice 

www.tj.velkehydcice.cz
 
   TJ Tatran vznikla na podzim roku 1959 pod patronací ROH Šumavské vápenice Velké Hydčice. Vznikl oddíl kopané, který se přihlásil do asoutěže na jaře roku 1960.
   První část kabin byla postavena za finanční pomoci a spolupráce Šumavských vápenic, Pozemních staveb Chanovice, MNV a JZD. Současně se budovalo hřiště s dřevěným ohrazením. V roce 1971 byl celý areál doplocen, přistavěny kabiny a upravena příjezdová cesta. 
   V průběhu let hrála ve forbalové soutěži 2 mužstva mužů, jedno mužstvo dorostu a jedno mužstvo žáků. Největšího úspěchu dosáhlo A mužstvo, když se v roce 1981 probojovalo do krajského přeboru a hrálo zde 3 roky. Peníze pro práci oddílu se získávaly brigádami v JZD, u MNV, příspěvky od patronátního závodu i z OV ČSTV Klatovy, později i z pořádání tanečních zábav. Oddíl di postupně mohl dovolit i lepší vybavení - míče, dresy, obuv. U kabin zřídili sociální zařízení.
   Na první zápasy se jezdilo na kolech, hodně traktorem s valníkem a od ŠV byla zapůjčena Tatra 114. Dnes vlastní TJ autobus Karosa, se kterým zajišťuje dopravu hráčů na zápasy a případné potřeby občanů. Pro autobus postavili garáž s přilehlou tribunou a parkem.
   Tělovýchovná jednota bývala nejaktivnější složkou ve vsi. Pořádala dětské a sportovní karnevaly, zábavy, sběr železného šrotu a pohárové turnaje. Fotbalisté se zúčastňovali pohárových turnajů v okolí, ve kterých většinou vítězili.
   V současné době má TJ pouze jedno mužstvo mužů, členská základna se snížila, ale většinu akcí pořádá i nadále.

 

 

 

 

Menu

Kontakt

Adresa
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice

Telefon
376 511 706

E-mail
obec.hydcice@seznam.cz

Datová schránka
mcabidb

Fulltext

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
16
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
17
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
18
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
19
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
20
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
21
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
22
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
23
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
24
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
25
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
26
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
27
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
28
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
29
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
30
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
31
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
1
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
2
Autobusové spoje v obci mimo provoz v době 15.5.- 30.9.2024
znak