Znak Velké Hydčice Obec Velké Hydčice minimapa
X
Hlavní nabídka
Drobečková navigace

Obec Velké Hydčice > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce č.1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci Od 1.4.2022
Obecně závazná vyhláška Obce Velké Hydčice č.1/2020 o poplatku za komunální odpad Od 4.7.2020
Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy o lesích Od 9.12.2019
Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy o lesích   1.9.2019-31.12.2022
Stavební uzávěra - V.Hydčice - řeka Od 29.4.2018
Stavební uzávěra - V.Hydčice - průmysl  Od 29.4.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provoz

Od 25.11.2017

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zpracování nahodilých těžeb dřeva

Od 7.11.2017

Obecně závazná vyhláška Obce Velké Hydčice č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Od 20.7.2017
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 Od 19.6.2016 

Obecně závazná vyhláška Obce Velké Hydčice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, nakládání se stavebním odpadem, likvidace bioodpadu na území obce Velké Hydčice.

Od 7.3. 2015

 

Obecně závazná vyhláška Obce Velké Hydčice č.1/2012  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

           

 Od 27.12. 2012

Obecně závazná vyhláška Obce Velké Hydčice č.1/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Od 20.12. 2001

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

 

Menu

Kontakt

Adresa
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice

Telefon
376 511 706

E-mail
obec.hydcice@seznam.cz

Datová schránka
mcabidb

Fulltext

18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Pouťová zábava 2024
21
Pouťová mše svatá na Práchni
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
znak